Školenia

Naše školiace stredisko v Michali nad Žitavou je jedno z viac ako 50-tich oficiálnych školiacich stredísk SPIES HECKER na svete. Vybavené je všetkým potrebným vybavením pre lakovne. Okrem materiálov SPIES HECKER si v ňom môžete vyskúšať rôzne výrobky a materiály z našej ponuky a na základe toho sa potom rozhodnúť pre kúpu daného produktu.

Termín a náplň školenia je vždy dohodou medzi nami a zákazníkom. Školenia môžu byť jedno- ale i viac dňové, teoretické aj praktické. Počet účastníkov na jednom školení je max. 15 osôb (pri praktickom školení je ideálny počet 8 – 10 osôb), ale v prípade záujmu pripravíme školenie aj pre 1-2 zamestnancov nášho zákazníka.

Niekoľkokrát v roku organizujeme aj školenie v zahraničí – napr. na materiály SPIES HECKER v Rakúsku v školiacom stredisku v Oyenhausene alebo v Nemecku v Kolíne nad Rýnom.

V prípade záujmu o školenie nás kontaktujte na telefónnych číslach 0905 315 281 alebo 0905 946 909 alebo e-mailom na  adrese ccv@spieshecker.sk prípadne prostredníctvom nižšie uvedeného formulára.


  Mám / máme záujem o školenie:

  1. PROFESIA:


  Iné:

  2. TÉMA:


  Iné:

  3. TRVANIE ŠKOLENIA:

  1 deň2 dni
  Iné:

  Predpokladaný počet účastníkov (uveďte):

  Požadovaný termín školenia:

  Kontaktná osoba: