Permafleet®miešacie koncentráty s.600

Vymazať

Popis

Permafleet® miešacie koncentráty s.600 môžu byť použité na miešanie farieb na lakovanie úžitkových vozidiel ako aj na priemyselné lakovanie, vždy v kombinácii s príslušným pojivom.

Tento všestranný miešací systém poskytuje optimálny konečný vzhľad pre rôzne druhy a spôsoby lakovania

Ďalšie informácie

PF mieš.konc. s.600

NG 401 white, NG 402black, NL403 translucent black, NG 404 yellow, NG 405 greenish yellow, NG 406 reddish yellow, NG 407 ochre, NG 408 orange, NG 409 red, NG 410 bluish red, NG 411 brilliant red, NG 412 oxide red, NG 413 red violet, NG 414 blue violet, NG 415 bright orange, NG 416 brilliant blue, NG 417 greenish blue, NG 418 reddish blue, NG 419 green, NG 420 emerald, NL 424 translucent greenish blue, NL 426 translucent oxide red, NL 427 translucent ochre, NL 428 translucent emerald, NR 425 rheology additive

Objem

1 lit, 3,5 lit